Transporta pakalpojumi

Transporta pakalpojumi Rīgā un Latvijā

 • Transporta pakalpojumi Latvijā

  Transporta pakalpojumi Latvijā

  Tā kā transporta pakalpojumi iegūst arvien lielāku nozīmi ekonomikā, kas rada pilnīgi jaunas prasības attiecībā uz kravu pārvadājumiem, mūsu uzņēmums piedāvā dažādu transportu kopumu, kas saskaņoti veic pārvadājumus.

 • Transporta pakalpojumi Eiropā

  Starptautiskie transporta pakalpojumi

  Piedāvājam organizētus vietējo un starptautisko transporta pakalpojumus, kas strādā pēc vienota saskaņota plāna un apmierina klientu vajadzības pēc pārvadājumiem ar optimālām izmaksām.

 • Kravas transporta pakalpojumi

  Kravas transporta pakalpojumi

  Kravu pārvadājumi tiek piedāvāti pa sauszemes ceļiem, nodrošinot kvalitatīvu augstākās apkalpošanas līmeni katram klientam. Pakalpojums ietver produkta piegādi tad, kad tas ir vajadzīgs, vajadzīgā daudzumā un nebojātā stāvoklī.

Transporta pakalpojumi – kvalitāte un drošība

Kvalitatīvi un droši transporta pakalpojumi Latvijā

Mūsu uzņēmuma transporta pakalpojumi prioritāri nodrošina kvalitāti un drošību. Tā kā mūsdienās tirgus ekonomikas apstākļi apstiprina tirdzniecības attālumu palielināšanos, arvien palielinās loģistikas nozīme, tādējādi ir situācijas, kad rodas ar to saistītās problēmas. Lai izvairītos no problēmām, mūsu izņēmums mēģina rast katrai situācijai  alternatīvu.

Uzlabojot mūsu uzņēmuma prestižu, patstāvīgi izskatām nepieciešamību maksimizēt pircējiem sniedzamā pakalpojuma līmeni, veicot piegādes tieši noteiktajā laikā un kvalitātē, vienlaikus minimizējot ar servisu saistītās izmaksas. Tā kā palielinājušies preču piegādes attālumi (transporta pakalpojumi Latvijā) no ražošanas vietām līdz patērētājiem, kardināli mainījušās informācijas organizācijas un pārraides tehnoloģijas, tādējādi, mūsu uzņēmums analizē un vērtē, kādu transporta veidu kombinācijas ir lietderīgi izmantot, lai nodrošinātu kvalitatīvas preču piegādes.

Tā kā paaugstinās klientu prasības pret transporta pakalpojuma precizitāti un maršrutu kopējā ilguma samazināšanu un tas aizvien vairāk kļūst par vienu no kravas transporta sistēmas efektīvas funkcionēšanas pamatfaktoriem, mūsu uzņēmums pēc iespējas efektīvāk plāno maršrutus, izmantojot vienkāršas operācijas, kā arī cilvēku pieredzi, ņemot vērā to, ka mūsdienās viena no aktuālākajām problēmām ir ceļu pārslogotība. Profesionāli transporta pakalpojumi Latvijā no OsaCargo.

Darbinieku kompetence

Transporta pakalpojumi Latvijā no OsaCargo – nodrošina kompetenti darbinieki.

Tā kā mūsdienās cilvēki arvien lielāku vērību pievērš tam, kā viņi tiek apkalpoti, secināms, ka klientu apkalpošanas kvalitātes loma preces vai pakalpojuma sniedzēja izvēlē palielinās. Tādējādi saspringtajā konkurences cīņā mūsu uzņēmums arvien lielāku vērību pievērš noteiktā transporta pakalpojuma kvalitātei, kā arī klientu apkalpošanas un servisa kvalitātei.

Mūs uzņēmums aizvien vairāk uzskata nepieciešamību noskaidrot un izvērtēt to, kā klients vērtē apkalpošanas kvalitāti, cik lielā mērā apkalpošanas kvalitāte atbilst uzņēmuma standartiem, kā uzņēmuma klientu apkalpošana izskatās salīdzinājumā ar konkurentiem. Mūsu uzņēmuma darbinieki ir profesionāli, atbildīgi, objektīvi, kas apzinās sava amata veikšanai nepieciešamo profesionālo kompetenci, kuriem ir augsta tiesiskā apziņa, tādējādi rīkojoties tikai un vienīgi saskaņā ar vispārīgiem tiesību principiem, kad runa iet par transporta pakalpojumiem.

Savus amata pienākumus darbinieks veic atbildīgi, izmantojot savas zināšanas, darba pieredzi, prasmes un iemaņas, lai sasniegtu profesionāli augstu rezultātu, izrādot pašiniciatīvu un izsakot savus priekšlikumus darba pilnveidošanai. Pienākumi tiek veikti savlaicīgi un kvalitatīvi, neradot morālus vai materiālus zaudējumus. Tādēļ OsaCargo transporta pakalpojumi būs Jūsu pareizākā izvēle.

Plašs klientu loks

Transporta pakalpojumi, kam uzticas plašs klientu loks

Mūsu uzņēmums pastāvīgi pilnveido un uzlabo piedāvājumu – transporta pakalpojumi, tādējādi paplašinot savu klientu skaitu, tā kā mums ir svarīgi vai klients vēlēsies atgriezties un izmantot pakalpojumus atkārtoti. Mēs esam iemantojuši atzinību un labas atsauksmes gan no privātām, gan juridiskām personām.

Izvērtējot atsauksmes, secināms, ka klienti vēlas būt pamanīti, apkalpoti, lai viņu vajadzības tiktu apmierinātas, rezultātā saņemot izcilu klientu servisu. Mūsu klientu lokā izcils serviss nenozīmē klientu vajadzību pārsniegšanu, taču galvenokārt nozīmē sniegt to, kas klientam ir solīts un risināt arī visas problēmas un jautājumus, kas klientam rodas. izcilam klientu servisam tiek pievērsta aizvien lielāka uzmanība.

Lai papildinātu klientu skaitu mūsu uzņēmums transporta pakalpojumu sfērā orientējas uz klientu un klientu servisa izcilības nodrošināšanu, kas ir nozīmīga priekšrocība gan privātās, gan publiskās organizācijās. Mūsu uzņēmuma piedāvājumam – kravas transporta pakalpojumi – ir vairāku gadu pieredze, kuru laika gaitā esam iemantojuši sev plašu klientu loku gan Latvijā, gan stabilus sadarbības partnerus ārvalstīs.

Sazinies un saņem labāko piedāvājumu, ko piedāvā OsaCargo – kravu pārvadājumi un transporta pakalpojumi Latvijā.

Transporta pakalpojumi
5 (100%) 2 votes